Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Fatwa Negeri
Terengganu
Status Fatwa
Diwartakan
Jumlah Pembaca
336
Tarikh Isu

Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah

Tarikh Keputusan: 

  2 Sep, 1997

Huraian Tajuk/Isu: 

Umat Islam di negeri Terengganu hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi aqidah, syariah dan akhlak.

Keputusan: 

Bahawasanya menurut Seksyen 26 (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Al-Sultan telah perkenan supaya fatwa yang terkandung di dalam ini disiarkan dalam Warta.

Oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi di bawah Seksyen 25, Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986, Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan ini membuat dan mengeluarkan fatwa berikut :

  1. Bahawasanya:

(i) Umat Islam di negeri Terengganu hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi aqidah, syariah dan akhlak.

(ii) Penerbitan-penerbitan dan penyebaran apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain berhubung dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah diharamkan.

  1. Oleh yang demikian :

(i) Mana-mana orang Islam adalah dilarang -

(a) mengajar, mempelajari, mengamalkan, berpegang kepada atau menyebarkan ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman Islam selain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi aqidah, syariah dan akhlak.

(b) menerbit, menyiar, menyebar apa-apa buku, risalah, filem, video dan lain-lain berhubung dengan ajaran Islam selain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi aqidah, syariah dan akhlak.

Status Penwartaan: 

  Diwartakan

Tarikh Diwartakan: 

  25 Sep, 1997

Nombor Rujukan: 

  [SUK.TR.(s) : 880/61/3, PUN.Tr

Akta/Enakmen: 

  No. 1110.

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan