Sistem Pengurusan Fatwa
Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia, INFAD USIM
 
 

INSTITUSI FATWA PERINGKAT NEGERI DI MALAYSIA

 1. Jabatan Mufti Negeri Johor
 2. Jabatan Mufti Negeri Kedah
 3. Jabatan Mufti Negeri Melaka
 4. Jabatan Mufti Negeri Sembilan
 5. Jabatan Mufti Negeri Pahang
 6. Jabatan Mufti Negeri Perak
 7. Jabatan Mufti Negeri Perlis
 8. Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang
 9. Pejabat Mufti Negeri Sabah
 10. Pejabat Mufti Negeri Sarawak
 11. Jabatan Mufti Negeri Selangor
 12. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
 13. Jabatan Mufti Negeri Terengganu
 14. Jabatan Mufti Negeri Kelantan

INSTITUSI FATWA PERINGKAT KEBANGSAAN DI MALAYSIA

 

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan