Setelah meneliti setiap pandangan ahli muzakarah dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bil 3/2017-1438H yang bersidang pada 27 April 2017 bersamaan 30 Rejab 1438H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muzakarah Fatwa ...
Read More...

Category:Fatwa Perubatan
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...
PENGGUNAAN TULANG HAIWAN DALAM INDUSTRI PEMBUATAN

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/2016-1437H yang bersidang pada 31 Mei 2016 bersamaan 24 Syaaban1437H telah bersetuju memutuskan Sighah Fatwa Bagi Persoa ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah Tarikh Keputusan:    2 Sep, 1997 Huraian Tajuk/Isu:  Umat Islam di negeri Terengganu hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi aqidah, syariah da ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriTerengganu
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.terengganu.gov.my/mufti_2017/index.php/99-...

Sembahyang adalah wajib bagi setiap orang Islam yang cukup syaratnya. Sembahyang fardhu hanya boleh dijamakkan jika terdapat keuzuran yang dibenarkan syarak.Menasihatkan kepada pihak berkuasa agar sentiasa berbincang dengan pihak kilang untuk mencari jala ...
Read More...

Category:Solat
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 5/1433H yang bersidang pada 30 Ogos 2012 bersamaan 12 Syawal 1433H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Muz ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 53No. 24NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY19hb November 2009M.P.U. 23.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA y ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 55No. 20NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY29hb September 2011M. P.U. 729.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Al-Quran yang rosak, koyak, yang tidak lagi boleh dibaca dan yang bukan resam uthmani hendaklah dilupuskan.Kaedah pelupusan ialah dibakar di tempat yang dikawal dan ditanam ditempat yang dikawal.Kerja-kerja pelupusan hendaklah dipertanggungjawabkan kepada ...
Read More...

Category:Fatwa Umum
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

1TAMBAHAN No. 1PERUNDANGANJil. 55No. 20NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY29hb September 2011M. P.U. 2.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA y ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 53No. 24NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY19hb November 2009M. P.U. 15.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

KEPUTUSAN Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa 1/1430 Pada 7 Rejab 1430H bersamaan 30hb Jun 2009 Saya bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus, dengan ini membuat dan mengeluarkan keputusan berikut: Pembayaran zakat harta deng ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

5hb November 2015NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITYJil. 59 TAMBAHAN NO.14No. 23 PERUNDANGANM. P.U. 19.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA y ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan yang bersidang pada 12 Januari 2002 telah memutuskan Fatwa Anak Luar Nikah (JMKNNS 209(01)914/1) : Jika seorang bayi dilahirkan kurang 6 bulan daripada tarikh akad nikah maka anak tersebut haram dinasabkan kepada suami ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Penyimpan wang di Tabung Haji dan sebagainya yang mempunyai penama apabila dia meninggal dunia, maka penama adalah seorang pemegang amanah yang bertanggungjawab menyampaikan amanah pusaka itu kepada pewaris penyimpan tersebut. Keputusan:  Bahawasan ...
Read More...

Category:Faraid & Wasiat
Fatwa NegeriTerengganu
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.terengganu.gov.my/mufti_2017/index.php/99-...

Hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah dan kemudiannya dibuat pencantuman dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah haram.Hukum mencantumkan benih yang diambil dan dicantumkan dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah harus.

Category:Pelbagai
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2015-1436H yang bersidang pada 27 Mei 2015 bersamaan 09 Sya’ban 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputus ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Hukum memasukkan embrio ke dalam rahim isteri selepas berlaku kematian suami atau penceraian adalah haram.

Category:Pelbagai
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus seperti melalui faksimili, SMS, e-mail dan sebagainya merupakan talak secara kinayah dan ianya adalah sah sekiranya disertai dengan niat.Semua penceraian he ...
Read More...

Category:Penceraian
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan