1Jil. 39 No. 3En. 5/91NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY2hb Februari 1995No. 54.ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK(NEGERI MELAKA) 1991 FATWA DI BAWAH SEKSYEN 30Pada menjalankan kuasa-kuasa ...
Read More...

Category:Wakaf
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Pengkebumian mayat hendaklah disegerakan. Perbuatan sengaja melambat-lambatkan pengkebumian adalah haram.Pihak yang bertanggungjawab menjalankan siasatan dalam kes kematian hendakalah menyegerakan siasatannya. Tindakan melambat-lambatkan siasatan sehingga ...
Read More...

Category:Fatwa Umum
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Mayat yang tidak dapat dikenalpasti identitinya termasuk kanak-kanak terdampar boleh dianggap penduduk negara mayat itu dijumpai.Sekiranya mayat tersebut dijumpai di negara orang Islam, tanpa bantuan pengenalan diri dan dokumen berkaitan, maka mayat itu d ...
Read More...

Category:Fatwa Umum
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Menerima dan memakai anugerah yang dipanggil Grand Cross adalah haram kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan yang boleh membawa darurat kepada Negara dan rakyat.

Category:Fatwa Umum
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Mengawet mayat atas sebab-sebab yang mendesak hukumnya adalah harus.

Category:Fatwa Umum
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Mana-mana anak angkat yang diangkat oleh orang Islam tidak boleh dinasabkan kepada bapa angkatnya.

Category:Pelbagai
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (JOHOR) 2003PEMBERITAHUAN FATWA DI BAWAH SUBSEKSYEN 48 (6)Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 [Enakmen 16 Tahun 2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Neger ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriJohor
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.johor.gov.my/images/uploads/dokumen/terbit...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2012-1434H yang bersidang pada 11-13 Disember 2012 bersamaan 27-29 Muharram 1434H telah bersetuju memutuskan untuk mener ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (JOHOR) 2003PEMBERITAHUAN FATWA DI BAWAH SUBSEKSYEN 48 (6)Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 [Enakmen 16 Tahun 2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Neger ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriJohor
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.johor.gov.my/images/uploads/dokumen/terbit...

Mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu yang menjadi hukum adalah benar.Mimpi orang ramai pada zaman Rasulullah SAW seperti melihat Baginda dalam tidur menyamai melihat Rasulullah SAW dalam masa jaga adalah khusus pada zaman semasa Baginda masih hidup.M ...
Read More...

Category:Fatwa Umum
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan