Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

KADAR FIDYAH KEPUTUSAN Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa 3/1430 Pada 14 Sya‘ban 1430H bersamaan 5hb Ogos 2009 Saya bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus, dengan ini membuat dan mengeluarkan keputusan berikut: Mengguna-p ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 53No. 24NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY19hb November 2009M.P.U. 17ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA ya ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 53No. 24NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY19hb November 2009M.P.U. 16.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA y ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 53No. 24NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY19hb November 2009M.P.U. 19.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA y ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 57No. 20NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY26hb September 2013M. P.U. 18.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Hukum pernikahan di luar Negara adalah sah dengan syarat: Pernikahan itu mengikut rukun nikah.Pernikahan itu melebihi dua marhalah.Tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin atas alas an syarak di tempat dia bermastautin.Pernikahan ...
Read More...

Category:Pernikahan
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2014-1435H yang bersidang pada 26 Jun 2014 bersamaan 28 Ramadhan 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputu ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Keputusan:   Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 16 Jun 2010 telah membincangkan mengenai Kedudukan Kursus ESQ Leadership Training. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut ...
Read More...

Category:Pelbagai
Rujukanhttp://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/kedudukan-ku...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 09/2014-1436H yang bersidang pada 16 Disember 2014 bersamaan 23 Safar 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima kepu ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

1TAMBAHAN No. 7PERUNDANGANJil. 54No. 11NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY27hb Mei 2010M. P.U. 12.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA yang d ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

KEPUTUSAN J/KUASA FATWA BERHUBUNG BERKHATAN BAGI PESAKIT HAEMOPHILIA A KEPUTUSAN Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Bil 1/1428 Pada 7 Rabiulakhir 1428H bersamaan 25hb April 2007 Saya dengan ini membuat dan mengeluarkan, bagi pihak dan atas nama Jawatankuas ...
Read More...

Category:Fatwa Perubatan
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

KEPUTUSAN J/KUASA FATWA BERHUBUNG MENTERNAK DAN MEMPERDAGANGKAN LINTAH. HUKUM MENTERNAK DAN MENJUAL LINTAH PENDAHULUAN Kertas ini disediakan adalah untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan hukum daripada Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan berk ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

KEPUTUSAN J/KUASA FATWA BERHUBUNG PENJUALAN BAJA ORGANIK DARIPADA ENAPCEMAR IWK. MENJUAL NAJIS TUJUAN Kertas ini dibentang bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan Ahli Jawatankuasa Fatwa berhubung Penjualan Najis Bagi Tujuan Komersia ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

KEPUTUSAN FATWA KEPUTUSAN FATWA Dari segi Bahasa memberi jawapan/penjelasan bagi sesuatu masalah agamaDari Segi Istilah Penjelasan mengenai hukum syarak oleh Mufti bagi sesuatu masalah agama berdasarkan dalil syarak sebagai jawapan kepada sesiapa yang b ...
Read More...

Category:Fatwa Umum
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 04/2015-1436H yang bersidang pada 26 Mei 2015 bersamaan 08 Sya’ban 1436H telah memutuskan agar ‘uruf pemakaian emas wanita ...
Read More...

Category:Fatwa Umum
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

1TAMBAHAN No. 4PERUNDANGANJil. 41No. 15Enakmen 5/91NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY24hb Julai 1997M. P.U. 5.ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK(MELAKA) 1991 PEMBERITAHU FATWA PADA menjal ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 6PERUNDANGANJil. 44No. 11NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY25hb Mei 2000M. P.U. 14.ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAKNEGERI MELAKA 1991FATWA DI BAWAH SEKSYEN 30 PADA menjalan ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Muzakarah bersetuju dengan garis panduan yang telah disediakan untuk dijadikan panduan kepada orang ramai: Khurafat ialah semua cerita atau rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang-larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan ...
Read More...

Category:Ketuhanan
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan