(1) Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. (2) Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya t ...
Read More...

Category:Fatwa Umum
Fatwa NegeriSelangor
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftiselangor.gov.my/PortalFatwaSelangor/htm...

1Jil. 53 No. 10NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY7hb Mei 2009No. 231.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36FATWA yang dinyatakan dalam Jadual telah d ...
Read More...

Category:Wakaf
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 09/2014-1436H yang bersidang pada 16 Disember 2014 bersamaan 23 Safar 1436H telah bersetuju memutuskan untuk menerima kepu ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan