Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [ Bil. 4 Tahun 1994 ], Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jamaah Ulama yang bersidang pada 09 Rabiul Awal 14 ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriKelantan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.kelantan.gov.my/v2/index.php/ms/perkhidmat...

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan telah membincangkan fatwa berkaitan Aliran dan Dakyah Wahhabiah pada mesyuaratnya bertarikh 17 Disember 2014, 25 Februari 2015 dan 24 Mac 2015. Mesyuarat telah memutuskan Aliran dan dakyah Wahhabiah didapati be ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa isi kandu ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Bahawa Ajaran Tok Husin Janggut/ Ilmu Tajali Ahmad Laksamana didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, orang Islam adalah dilarang mengamalkan ajaran tersebut dan orang Islam yang mengamalkannya boleh dikenakan tin ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.1. Anak Tak Sah Taraf ial ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa pengkid iaitu w ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa kal ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa senaman yoga ya ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa bertugas sebaga ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

atwa Mengenai “Pengharaman Buku Fahaman Dan Amalan Ibrahim Babu A/L P.M. Kamal Bacha adalah diharamkan di Negeri Pulau Pinang”.Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa mana-mana orang ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.1. Orang Islam yang murta ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Keputusan Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.Mesyuarat telah ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan