BAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI SISTEM PESANAN RINGKAS (SMS) KEPUTUSAN Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa 3/1430 Pada 14 Sya‘ban 1430H bersamaan 5hb Ogos 2009 Saya bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus, dengan ini membuat da ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan