Directory: A-Z 

TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 55No. 20NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY29hb September 2011M. P.U. 727.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36FATWA y ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Ajaran Ayah Pin adalah sesat,menyeleweng dan membawa kepada rosaknya akidah.  Kerana itu hendaklah orang ramai menghindarkan diri dari terbabit dengannya. Keputusan:  Bahawasanya menurut Seksyen 26 (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriTerengganu
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.terengganu.gov.my/mufti_2017/index.php/99-...

Mengambil maklum bahawa ajaran Azhar bin Wahab mengamalkan Aurad Muhammadiah pegangan kumpulan Al-Arqam yang telah diharamkan.Memutuskan bahawa Ajaran Azhar bin Wahab didapati bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menyeleweng dari ...
Read More...

Category:Ketuhanan
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...
Ajaran Harun Bin Mat Saat

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2015-1436H yang bersidang pada 30 Julai 2015 bersamaan 14 Syauwal 1436H telah bersetuju memutuskan Sighah Fatwa Bagi Aj ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 57No. 20NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY26hb September 2013M. P.U. 16.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

a) Bersetuju meletakkan Al-Quran di hotel-hotel di Malaysia dengan mematuhi kaedah berikut:Diletakkan di tempat khas supaya tidak dicapai oleh kanak-kanak sekiranya mereka berada di situ.Sentiasa diawasi oleh penyelia hotel yang beragama Islam supaya tida ...
Read More...

Category:Fatwa Umum
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Kali ...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 4/1434H yang bersidang pada 25 Mac 2013 bersamaan 13 Jumada al-UlaH telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputusan Mu ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Keputusan:    Berdasarkan taklimat, pembentangan dan penjelasan yang disampaikan oleh pakar-pakar daripada Institut Penyelidikan Produk Halal, Universiti Putra Malaysia serta dengan mengambilkira keputusan-keputusan yang telah diputuskan dalam Muzakar ...
Read More...

Category:Pelbagai
Rujukanhttp://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-upacar...

Perbuatan sihir adalah dosa besar dan boleh membawa kepada syirik dan hukum memepelajarinya adalah haram.Pengamal sihir yang mendatangkan mudharat kepada manusia adalah berdosa besar dan pelaku jenayah, maka wajib dihukum qisas/ hudud.Pihak berkaitan hend ...
Read More...

Category:Ketuhanan
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

Perbuatan sihir adalah dosa besar dan boleh membawa kepada syirik dan hukum memepelajarinya adalah haram.Pengamal sihir yang mendatangkan mudharat kepada manusia adalah berdosa besar dan pelaku jenayah, maka wajib dihukum qisas/ hudud.Pihak berkaitan hend ...
Read More...

Category:Ketuhanan
Tarikh Isu
RujukanKeputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Siri ...

1TAMBAHAN No. 7PERUNDANGANJil. 54No. 11NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY27hb Mei 2010M. P.U. 11.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA yang d ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

BAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI SISTEM PESANAN RINGKAS (SMS) KEPUTUSAN Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa 3/1430 Pada 14 Sya‘ban 1430H bersamaan 5hb Ogos 2009 Saya bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus, dengan ini membuat da ...
Read More...

Category:Zakat
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 36 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 [ Bil. 4 Tahun 1994 ], Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menerusi Jamaah Ulama yang bersidang pada 09 Rabiul Awal 14 ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriKelantan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.kelantan.gov.my/v2/index.php/ms/perkhidmat...

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan telah membincangkan fatwa berkaitan Aliran dan Dakyah Wahhabiah pada mesyuaratnya bertarikh 17 Disember 2014, 25 Februari 2015 dan 24 Mac 2015. Mesyuarat telah memutuskan Aliran dan dakyah Wahhabiah didapati be ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa isi kandu ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Bahawa Ajaran Tok Husin Janggut/ Ilmu Tajali Ahmad Laksamana didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, orang Islam adalah dilarang mengamalkan ajaran tersebut dan orang Islam yang mengamalkannya boleh dikenakan tin ...
Read More...

Category:Ajaran sesat
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.1. Anak Tak Sah Taraf ial ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal EhwalAgama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa sepertiyang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa pengkid iaitu w ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Fatwa:Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36 (1) dan (2), Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 1993, Mufti bagi Negeri Pulau Pinang membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam jadual.1. Bahawa kal ...
Read More...

Category:Sosial/Syariah
Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan