Keputusan Mesyuarat Fatwa

KEPUTUSAN FATWA

KEPUTUSAN FATWA

Dari segi Bahasa memberi jawapan/penjelasan bagi sesuatu masalah agama
Dari Segi Istilah Penjelasan mengenai hukum syarak oleh Mufti bagi sesuatu masalah agama berdasarkan dalil syarak sebagai jawapan kepada sesiapa yang bertanya, baik secara sendirian atau berkumpulan.

FATWA

Fatwa ialah keputusan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti dan telah diwartakan oleh kerajaan negeri bagi proses penguatkuasaan undang-undang.

PROSES MENGELUARKAN KEPUTUSAN

Proses mengeluarkan jawapan dilakukan secara berjemaah samada di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan.

SYARIAT FATWA DALAM ISLAM

Islam mensyariatkan umatnya bertanya kepada orang yang berilmu sekiranya mereka mendapati sesuatu masalah itu tidak jelas hukumnya.

SKOP Fatwa

Isu atau maalah yang timbul dalam msayarakat dan belum jelas hukum mengenainya.Pendapat yang berbeza antara ulama yang memerluan pemilihan(tarjih)Isu-isu yang telah difatwakan di negar-negara lain yang perlu isesiakan mengikut keadaan setempat.Isu-isu yang bersifat global dan berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Fatwa Negeri
Negeri Sembilan
Jumlah Pembaca
257
Tarikh Isu