KEPUTUSAN J/KUASA FATWA BERHUBUNG PENJUALAN BAJA ORGANIK DARIPADA ENAPCEMAR IWK. MENJUAL NAJIS TUJUAN Kertas ini dibentang bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan Ahli Jawatankuasa Fatwa berhubung Penjualan Najis Bagi Tujuan Komersia ...
Read More...

Category:Pelbagai
Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan