Fatwa PerubatanRSS

Add your listing here

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-107 yang bersidang pada 10 - 11 Februari 2015 telah membincangkan Hukum Penggunaan Vaksin Menactra®. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:   ...
Read More...

Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-penggu...

KEPUTUSAN FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: I/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang ABORSIMusyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 1-1/25-29 Juli 2000 M din membahas tentang aborsi ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanKomisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Soalan:Bagaimana hukumnya Bank Mata? Bank Mata ialah semacam badan atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah mati untuk kepentingan manusia.Jawapan: Hukumny ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanNahdatul Ulama’ Ke-26 (Indonesia)

Soalan:Bagaimana hukumnya mengerjakan proses bayi tabung? Bayi tabung ialah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani/sperma laki-laki dan mani/ovum perempuan, lalu dimasukkan dalam suatu alat dalam waktu beberapa har ...
Read More...

RujukanNahdatul Ulama’ Ke-3( Indonesia )

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memefatwakan tentang Bayi Tabung atau Inseminasi Badan.MEMUTUSKANMemfatwakan:1. Bayi tabung dengan spenna dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarka ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanDewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Apakah pandangan Islam tentang bayi tabung uji?cara-cara yang boleh tergambar dalam penyemaian benih dalam tabung uji pada masa ini ada tujuh cara:Pertama: Disemaikan antara benih si suami dengan telur yang diambil dari seorang perempuan yang bukan isteri ...
Read More...

RujukanMajlis Ugama Islam Singapura

Soalan 1: Pembedahan PlastikDengan penuh hormat kaola memaklumkan bahawa kaola telah terbaca satu makalah keluaran Media Permata bertarikh 22hb. Mei, 2001 ruangan muka hadapan mengenai dengan "Plastic Surgery". Sukacita kaolapohonkan apalah kiranya Pehin ...
Read More...

RujukanJabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara...

Keratan akhbar yang bertajuk “SCIENTIST BACKS URINE CURES CANCER CLAIMS” berbunyi “Seorang pakar sains negeri China telah menyatakan, sejenis kimia yang terdapat dalam air kencing manusia boleh menolong mengubati penyakit barah, dengan sokongan dakwaan be ...
Read More...

RujukanJabatan mufti kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara...

Soalan:Anak saudara saya telah menghidap penyakit jantung berlubang dan mengikut kata doktor untuk merawatnya, lubang di jantung tersebut terpaksa ditampal dengan lapisan kulit babi. Apakah hukumnya seseorang Islam menggunakan kulit babi untuk perubatan d ...
Read More...

RujukanMajlis Ugama Islam Singapura

Soalan:Bagaimana hukum berubat untuk mencegah bunting, kerana takut menularnya penyakit sesama LEPRA, bolehkah atau tidak ?. (Mojokerto) Jawapan:Tidak boleh dan haram, walaupun takut menularnya penyakit, karena ketakutannya hanya sangkaan yang belum tentu ...
Read More...

RujukanNahdatul Ulama’ Ke-13 (Indonesia)

Soalan :Haruskah kita memakan ubat Brand Up Chicken, ubat itu diperbuat daripada pati ayam dan kita tidak tahu sembelih atau tidak? Jawapan :Tiap-tiap makanan harus dimakan melainkan yang diharamkan oleh agama Islam kecuali daging tidak harus terus kita m ...
Read More...

RujukanMufti Kerajaan Johor

Soalan:Bagaimana hukumnya cangkok ginjal dan jantung?a. Cangkok ginjal ialah mengganti ginjal seseorang dengan ginjal orang lain. Ginjal pengganti itu dapat diambil dari orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Pengambilan ginjal dari orang hidu ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanNahdatul Ulama’ Ke-26 (Indonesia)

Soalan:Bagaimana hukumnya cangkok mata? Transplantas - kornea atau cangkok mata ialah mengganti selaput mata seseorang dengan selaput mata orang lain atau kalau mungkin dengan selaput mata binatang. Jadi yang diganti hanya selaputnya saja bukan bola mata ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanNahdatul Ulama’ Ke-26 (Indonesia)

Keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan Vaksin Polio Khusus (IPV).Komisi Fatwa Maje1is Ulama Indonesia (MUI) setelah menimbang :a. bahwa anak bangsa, khususnya Balita, perlu diupayakan agar terhindar dari penyakit Polio, an ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanKomisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Keputusan : i. Menderma darah hukumnya harusii. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islamiii. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah tidak digalakkan

Tarikh Isu
RujukanMajlis Fatwa Kebangsaan

Isu: Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan kepada Majlis Islam Sarawak oleh subsekysen (3) seksyen 38 Ordinan Majlis Islam(Pemerbadanan) Majlis telah, melalui Jawatankuasa Fatwa yang telah sebulat suara meluluskan satu fatwa dan berikutan dengan itu ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanPejabat Mufti Negeri Sarawak

Keputusan :Muzakarah Jawatankuasa Fatwa mengambil maklum pandangan dan cadangan yang dikemukakan dan mengambil keputusan seperti berikut:a. Hukum penggunaan graf tisu dalam amalan perubatan adalah harus.b. Penggunaan graf tisu semata-mata untuk tujuan per ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanMajlis Fatwa Kebangsaan

Fatwa negeri perlis mengenai rokokMesyuarat telah meneliti dan berbincang dengan panjang lebar serta memutuskan bahawa menanam tembakau/merokok dan memanfaatkan hasil tembakau adalah HARAM dengan berpandukan dalil-dalil serta nas-nas al-Qur’an, hadis da ...
Read More...

RujukanJawatankuasa Syariah Negeri Perlis

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 31 (1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Mufti bagi Negeri Selangor, selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara', membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanPejabat Mufti Negeri Selangor

soalan:Di antara bentuk penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat modern adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari kehidupan free sex, mak ...
Read More...

Tarikh Isu

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan