1Jil. 39 No. 3En. 5/91NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY2hb Februari 1995No. 54.ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK(NEGERI MELAKA) 1991 FATWA DI BAWAH SEKSYEN 30Pada menjalankan kuasa-kuasa ...
Read More...

Category:Wakaf
Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan