KetuhananRSS

Add your listing here

NEGERI SELANGOR Warta Kerajaan DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. 63 18hb Februari 2010 TAMBAHAN No. 4 No. 4 PERUNDANGAN Sel. P.U. 6. ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 FATWA DI BAWAH SE ...
Read More...

Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftiselangor.gov.my/2016-06-27-08-57-00/fat...

Soalan:(a) Benarkah Al-Quran Al-Karim itu kalam Allah?(b) Bolehkah kita berpegang dengan perkataan @ fatwa umpama Al-Quran itu bukan kalam Allah, oleh kerana kalam Allah itu tiada berhuruf dan tiada bersuara dan kalam Allah itu tempatnya di Loh Mahfuz dan ...
Read More...

RujukanMufti Kerajaan Johor

Soalan:Apakah reaksi Nabi Muhammad SAW tentang al-Quran, adakah nabi mengikutinya seratus peratus atau mempertimbangkan sebelum menyampaikan kepada sahabat –sahabat dan seterusnya kepada umat Islam amnya? Harap dapat penjelasaan daripada Pehin.Jawapan:ا ...
Read More...

RujukanJabatan Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam

Soalan:Adakah orang-orang yang telah meninggal dunia mempunyai badi ?Jika ada bagaimana cara untuk mengubati orang yang terkena badi ?Jarang didengar orang yang mati mempunyai badi, tetapi pernah diceritakan orang bahawa pada satu-satu ketika ada orang te ...
Read More...

Rujukanmajlis agama islam singapore

Soalan: Bagaimana yang dikatakan tujuh lapis bumi dan langit yang dijadikan Allah dalam lapis bumi, adakah semuanya ada manusia? Jawapan:Yang warid di dalam al-Qur’an tujuh petala langit bertingkat-tingkat yakni satu tingkat atas atau tingkat semuanya di ...
Read More...

RujukanJawatankuasa Lujnah Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Johor

(a) ajaran, pegangan dan fahaman yang dibawa oleh ESQ Leadership Training anjuran Ary Ginanjar Agustian dan apa-apa ajaran yang seumpama dengannya adalah menyeJeweng daripada ajaran Islam kerana mengandungi ajaran-ajaran yang boleh merosakkan akidah d ...
Read More...

Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftiwp.gov.my/v1/doc/fatwa_esq.pdf

Imam masjid tempat kami memberi penerangan berkenaan perkara itu telah mendapat tentangan daripada ahli-ahli kumpulan ghazal yang ahli-ahli pemainnya ada menyoal perkara syahadah itu:1. Adakah yang tuan maksudkan syahadah itu lain daripada 2 kalimah syaha ...
Read More...

RujukanMufti Kerajaan Johor

Soalan:Adakah bintang-bintang Horoskop termasuk dalam hukum 'bertenung nasib' yang dimaksudkan dalam ayat 90, Surah Al-Maidah?Jawapan:Betul, ia adalah termasuk dalam hukum bertenung nasib yang diharamkan.

RujukanMajlis Ugama Islam Singapura

Soalan(1) Mustahil itu qadimkah atau hadith?(2) Jika seorang itu berpegang di atas mustahil itu hadith adakah sah atau tidak amalannya? Sebab setengah orang mengatakan bahawa wajib mengiktiqadkan mustahil itu qadim. Wajib itu dinaskan oleh Syara'kah? Atau ...
Read More...

RujukanMajlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Soalan:Kebebasan umum di Tanah Melayu ini kami dapati perkataan daripada guru-guru agama Islam menyatakan wajib atas tiap-tiap mukalaf mengetahui sifat dua puluh ( ilmu kalam) dengan tafsilnya dan sebaliknya barangsiapa tiada mengetahui sifat dua puluh ma ...
Read More...

RujukanMajlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Keputusan: Takrif Murtad Berpaling dari agama Islam kepada agama kufur samada dengan niat atau perbuatan atau perkataan yang membawa kepada kufur samada secara persendaan, engkar atau iktiqad. Berkata Imam al-Ghazali 'Adapun hakikat riddah ialah ...
Read More...

Rujukanhttp://mufti.perlis.gov.my/informasi/-koleksi-fatwa/fat...

Soalan:Wajib diiktiqadkan Al-quran Al-Azim itu qadim. Manakah yang dikehendaki qadim itu tetapi dimana kata Rasullulah : زينوا القرأن باصواتكم Quran yang mana pula yang dikehendaki qadim itu.Jawapan:Yang dikehendaki dengan qadim itu iaitu Al-Quran makna k ...
Read More...

RujukanMajlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Soalan:Adakah benar iman seseorang itu boleh bertambah dan berkurangan?Mengikut pendapat Jumhur ulama salaf dari perawi Hadis Nabi dan sebahagian Ulama Ilmu Kalam bahawa iman itu bertambah dengan banyak taat dan berkurangan dengan banyak melakukan maksiat ...
Read More...

RujukanMajlis Ugama Islam Singapura

Soalan:Telah maklum Allah taala tiada bertempat dan tiada berpihak dan dirinya tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendakkan kepada yang menjadikan, tetapi apakah sebabnya pada Kaabah itu dinamakan dengan nama Baitullah ?Dipohonkan fatwanya. Jawap ...
Read More...

RujukanJawatankuasa Lujnah Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Johor

Soalan: 1. Apakah makna ayat ini di dalam bahasa Melayu: – ان العلم موجود ظلي غير الله مع أن ما به هو لكل ممكن هو الله. 2. Apakah hukum seorang bersetubuh dengan isterinya dengan memakai sarung (French Cap) untuk mencegah daripada mengandung, selepas bers ...
Read More...

Tarikh Isu
RujukanJabatan Hal Ehwal Agama Terengganu

Soalan:Apakah maksudnya (awal Ad-din Ma'rifah Allah) adakah bermaksud dengan jalan sifat dua puluh? Sekiranya ada diharapkan terang dengan nas yang muktamad dan nyatakan kitabnya dan bagaimanakah pula tujuan diatas perkataan ( من عرف نفسه فقد عرف ربه) ? J ...
Read More...

RujukanMajlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Soalan:Adakah seorang yang bertaklid kepada sesuatu qaul itu terjamin dirinya daripada azab Allah dan mendapat ganjaran pahala di akhirat nanti. Sekiranya qaul yang ditaklidkan itu salah disisi Allah, sedangkan orang yang bertaklid itu bukan ahli bagi ijt ...
Read More...

RujukanMajlis Ugama Islam Dan Adat istiadat Melayu Kelantan

 Memakai "T-Shirt" Bertanda (T)Soalan:Bolehkah para pekerja Islam diminta memakai "T-Shirt" yang mempunyai tanda (t) yang berwarna hijau? Jawapan:Orang Islam yang tidak mahu memakai "T-Shirt" dengan tanda tersebut kerana menganggap ia merupakan satu ...
Read More...

Soalan:Dalam masyarakat Islam, terdapat sebahagian orang-orang yang mempercayai ‘pungsu’. Amalan dan kepercayaan yang terdapat di kalangan sebilangan orang Islam terhadap ‘pungsu’ atau busut adalah seperti berikut:i. Memelihara 'pungsu' di di kawasan-kawa ...
Read More...

RujukanJabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara...

Soalan:Dalam masyarakat Islam, terdapat sebahagian orang-orang yang mempercayai ‘pungsu’. Amalan dan kepercayaan yang terdapat di kalangan sebilangan orang Islam terhadap ‘pungsu’ atau busut adalah seperti berikut:i. Memelihara 'pungsu' di di kawasan-kawa ...
Read More...

RujukanJabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan