Ajaran sesatRSS

Add your listing here

Ajaran Harun Bin Mat Saat

Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

Fatwa NegeriPahang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.pahang.gov.my/index.php/2012-12-11-06-41-0...

TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 55No. 20NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY29hb September 2011M. P.U. 727.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36FATWA y ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Ajaran Ayah Pin adalah sesat,menyeleweng dan membawa kepada rosaknya akidah.  Kerana itu hendaklah orang ramai menghindarkan diri dari terbabit dengannya. Keputusan:  Bahawasanya menurut Seksyen 26 (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam ...
Read More...

Fatwa NegeriTerengganu
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.terengganu.gov.my/mufti_2017/index.php/99-...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2015-1436H yang bersidang pada 30 Julai 2015 bersamaan 14 Syauwal 1436H telah bersetuju memutuskan Sighah Fatwa Bagi Aj ...
Read More...

Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 57No. 20NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY26hb September 2013M. P.U. 16.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 7PERUNDANGANJil. 54No. 11NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY27hb Mei 2010M. P.U. 11.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA yang d ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan telah membincangkan fatwa berkaitan Aliran dan Dakyah Wahhabiah pada mesyuaratnya bertarikh 17 Disember 2014, 25 Februari 2015 dan 24 Mac 2015. Mesyuarat telah memutuskan Aliran dan dakyah Wahhabiah didapati be ...
Read More...

Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

Fatwa:Bahawa Ajaran Tok Husin Janggut/ Ilmu Tajali Ahmad Laksamana didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, orang Islam adalah dilarang mengamalkan ajaran tersebut dan orang Islam yang mengamalkannya boleh dikenakan tin ...
Read More...

Fatwa NegeriPulau Pinang
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://mufti.penang.gov.my/index.php/2014-11-12-02-37-0...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 57No. 20NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY26hb September 2013M. P.U. 18.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 05/2014-1435H yang bersidang pada 26 Jun 2014 bersamaan 28 Ramadhan 1435H telah bersetuju memutuskan untuk menerima keputu ...
Read More...

Fatwa NegeriNegeri Sembilan
Status FatwaTidak Diwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/himpunan-fat...

1TAMBAHAN No. 4PERUNDANGANJil. 41No. 15Enakmen 5/91NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY24hb Julai 1997M. P.U. 5.ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK(MELAKA) 1991 PEMBERITAHU FATWA PADA menjal ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITYJil. 59 24hb September 2015No. 20TAMBAHAN No. 12PERUNDANGANM. P.U. 14.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002Fatwa di bawah Seksyen 36 Fatwa ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/amalan-d...

1Jil. 40 No. 5NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY29hb Februari 1996No. 78.ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK(MELAKA) 1991(Enakmen No. 1 tahun 1991)PEMBERITAHU FATWA Pada menjalankan kuasa-k ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 10PERUNDANGANJil. 38No. 16Enakmen5/91NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY11hb Ogos 1994M. P.U. 13.ENAKMEN PENTADBIRAN HUKUM SYARAK(NEGERI MELAKA) 1991FATWA DI BAWAH SEKSYEN 30 ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 1PERUNDANGANJil. 55No. 1NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY6hb Januari 2011M. P.U. 2.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA yang ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

1TAMBAHAN No. 11PERUNDANGANJil. 53No. 24NEGERI MELAKAWarta KerajaanDITERBITKAN DENGAN KUASAGOVERNMENT OF MALACCA GAZETTEPUBLISHED BY AUTHORITY19hb November 2009M.P.U. 21.ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM(NEGERI MELAKA) 2002FATWA DI BAWAH SEKSYEN 36 FATWA y ...
Read More...

Fatwa NegeriMelaka
Status FatwaDiwartakan
Tarikh Isu
Rujukanhttp://www.muftimelaka.gov.my/jmm/index.php/en/awam/fat...

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan