Bendera Malaysia  MUFTI-MUFTI MALAYSIA

Terra globe icon  MUFTI-MUFTI ANTARABANGSA

Latar belakang

Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) adalah salah satu daripada usaha yang diambil oleh INFAD USIM untuk mengumpul dan menyebarkan fatwa dalam negara dan dari beberapa bahagian dunia telah dikumpulkan.

Pautan